Do Antverp pro diamanty

front.post
front.public: 18. 07. 2020
time03

Každý, kdo se někdy ocitl v říši diamatů ví, že země Beneluxu jsou místem, kde se odedávna s diamanty obchodovalo, ať již tajně nebo legálně.  Tradiční Mekkou brusičů diamantů byl Amsterodam, tradičním místem obchodu jsou Antverpy.  


Antverpy patří k nestarším belgickým městům a jsou   známé jako centrum diamantového průmyslu. Ve zpracovnání  a obchodech s diamanty mají  tradici již od konce 14. století. Důsledkem pověsti města., jeho polohy a masívnímu rozvoji obchodu a zpracování diamantů je vznik první diamantové burzy na světě.  Pod pojmem burza si každý z nás představí dům, kde se obchoduje ne každému pochopitelným způsobem. Tento název má ovšem hluboké koženy, které sahají až do středověku. Tehdy vedla jedna z nejvýznačnějších evropských obchodních  stezek přes Bruggy a kupci se obvykle k obchodům shromažďovali před domem bankéře Van der Buerse. A tento název již obchodnímu místu zůstal a celosvětově se vžil.  


Vznik Antverpské diamantové burzy se odvozuje od starobylé tradice burzovních obchodů v tomto historickém městě.  Burza cenných papírů  a zlatých mincí zde byla založena v roce 1531, po pádu burzy v Bruggách. Antverpská diamantová burza Beurs voor Diamanthandel, která vznikla v roce 1904 je tak nejstarší diamantovou burzou na světě a stala se skutečně kvalitním trhem pro zpracované diamanty  a zárukou bezpečných obchodů.   Je celosvětovým centrem diamantového dění na světových trzích a účastí na obchodech Antverpské diamantové burzy se mohou pochlubit jen skutečně solidní a spolehlivé firmy. Členství je pro firmy prestižní záležitostí a roční obraty se pohybují v mnohamístných částkách.


Foto © Depositphotos.com/eunikas