Holandsko

front.post
front.public: 23. 11. 2018
time00-kopie – obnovený-kopie – obnovený

Jednou z nepříliš často turisty vyhledávaných evropských zemí je Holandsko, jehož správnější název je ovšem Nizozemsko. Pod oběma názvy turisté tuto zemí vnímají jako nezajímavou placku, která nemá příliš co nabídnout.


 


To se ovšem mýlí.  Hlavním městem je Amsterodam a dokladem toho, že se jedná o neobyčejně rovinatou zemi je její nejvyšší bod, Vaalserberg, který měří pouhých tři sta dvacet jedna metrů nad mořem. Na naše poměry kopeček, z pohledu Nizozemců velehora.  


 


Holandské státní zřízení je království, platí se zde však eurem a lidé se dorzumívají  nizozemštinou. Tento jazyk je pro nás opravdu těžko pochopitelný a obtížně se zde domluvíte i angličtinou. Země kdysi patřila Španělsku, v roce 1568 však získala samostatnost. Holandsko je nábožensky poměrně vyhraněné, převažují katolíci a protestanti. Současná světová hrozba – islám, se zde toleruje jen v minimální míře.  


 


Turistických cílů najdeme, vzhledem k velikosti země, poměrně dost. Většinu památek  nabízí  hlavní město.  V centru Amsterodamu sídlí Van Goghovo muzeum, které schraňuje rozsáhlé sbírky umění. Velmi neobvyklá je také zoologická a botanická zahrada  Natura Artis Magistra. Zajímavé je, že zvířata našla své domovy v historických budovách. Botanická zahrada kromě rostlin shromáždila přes dvacet tisíc vzácných odborných knih. Poslední zastávkou bude amsterodamská koncertní sál s názvem Heineken Music Hall. Ve dvou halách často koncertují nizozemští umělci a kulturní zážitek to bývá neopakovatelný.  


 


Rodiny s dětmi se zcela určitě vydají zábavního parku do Toverlandu neboli Kouzelné země. Letos tohle místo, kam ročně zavítá přes šest set tisíc lidí, oslavilo třináct let vzniku. Opustíme-li Amsterodam a vydáme se dál, dorazíme do Rotterdamu. Sever a jih města spojuje most nazvaný Erasmusbrug. Je zavěšený přes řeku Nová Máza a v září to bylo osmnáct let, co ho otevřela královna Beatrix. Výhled na okolí je z něho impozantní. V Rotterdamu najdeme i známou zoologickou zahradu Diergaarde Blijdorp. Ta  se zase zaměřuje na chráněné  a kriticky ohrožené  druhy zvířat, které se snaží zachovat pro budoucí generace. Mluvíme-li o Holandsku, doporučujeme se tam vydat v době kdy kvetou tulipány  a navštívit některý z květinových trhů. Zajímavým zážitkem je také dražba sýrů, jejichž výrobou je tato země proslulá. O Holandsku se prostě nedá říci, že by turistům nemělo co nabídnout.


Foto © Depositphotos.com/olgysha