Mont Saint Michel

front.post
front.public: 09. 09. 2017
?????????????????????????

Mont Saint Michel je ostrůvek  poblíž jihozápadního cípu Normandie, jednou z jejích  hlavních atrakcí a zároveň jedním z nejstarších míst duchovní tradice Francie.


 


Stavba se tyčí vysoko na písečnou rovinu, kterou neustále obklopuje příliv pronikající do nitra zátoky. S pevninou jej spojuje pouze hráz. Při krásném počasí  je komplex viditelný ze vzdálenosti mnoha kilometrů.


 


Před mnoha staletími byl ostrov spojen s pevninou a tvořil pouze skalnatý výčnělek v bažinaté krajině. Podle legendy zde byl pohřben ve zlaté rakvi Julius Caesar se zlatými jezdeckými botami na nohou. Někdy v 6. století došlo k poklesu půdy a skála se změnila na ostrov, ke kterému byl jen špatný přístup. Nejspíš pro jeho klid a nepřístupnost přilákal mnichy.


 

Podle další legendy biskupa Auberta navštívil archanděl Michael a přikázal mu, aby na hoře postavil chrám. Biskupovi prý pomohla celá řada zázraků, např. obrys základů vyznačila ranní rosa. Práce na stavbě opatského chrámu byly zahájeny roce 1020. Na prudkých svazích postupovaly práce  velmi zvolna a tak chrám byl dokončen za více jak 100 let. Za staletí existence opatského chrámu se části původní stavby několikrát zřítily a bylo nutné je obnovit. Dodnes však zůstává chrám převážně románskou stavbou s kulatými oblouky, mohutnými klenbami a silnými zdmi. Opatský chrám na ostrově ještě doplňuje, kromě budov, domů a zahrad, gotický klášter La Merveille (Zázrak). Nechal ho postavit v letech 1211-1228 francouzský král Filip II. poté, co část kostela vyhořela. La Merveille se skládá ze dvou hlavních tříposchoďových traktů. Ve východním traktu v přízemí mnichové rozdávali almužny a poskytovali chudým poutníkům přístřeší. V prvním patře je hlavní místnost pro hosty, v níž opat vítal bohaté návštěvníky. V nejvyšším poschodí byl prostorný refektář, kam vysokými úzkými okny prostupovalo dovnitř jasné světlo. V západní části je skladiště, nad ním písárna a v posledním poschodí, jako by mezi nebem a zemí, je ambit, kam se mniši uchylovali, aby nalezli klid.


 

Mont Saint Michael nebyl vždy jen ostrovem mnichů klidu a porozumění. Po celý středověk se ho někdo snažil zmocnit silou. Za stoleté války byl ostrov i opevněn. Za Napoleonova panování dostal ostrov nový název Ile de la Liberté (Ostrov svobody). A až do roku 1863, kde se stal národní kulturní památkou Francie, sloužil jako vězení. Dnes v Mont Saint Michaelu, který je významnou turistickou atrakcí, žije trvale nejméně jeden mnich  a slouží se zde pravidelně mše, aby se udržela duchovní tradice tohoto místa.


Foto © Depositphotos.com/Dixo