Hodně lidí říká, že jsou dobrý kalič

front.post
front.public: 27. 09. 2013
time01 
Co bylo dříve běžné, stává v dnešní době stále vzácnějším. Řeč je o řemeslně vyrobeném zboží, dnes konkrétně o nožích. Řemeslně vyrobený nůž je kompletně zhotoven ruční prací, počínaje ocelovým plátem. Z něj je nejprve nutné vykovat čepel. Už jen samotné pozorování takového procesu je velmi zajímavé a atraktivní.

Tvořivá ruka i energie mistra se navždy vtiskne do předmětu, z kterého lze pak vyčíst zkušenost nožířů předávanou z generace na generaci. Na rozdíl o sériově vyrobeného nože, tento promlouvá ke svému majiteli svým vlastním příběhem.

Ještě v nedávné minulosti byla ruční výroba nože rozdělena do mnoha etap, a na jeho výrobě se podílelo několik odborníků. Byli jimi třeba kovář, brusič, kalič a leštič. Dnes zvládá nožíř obvykle všechny postupy a výrobu nože zastane téměř od A do Z. Před tím, než se pustí do samotné výroby, zhotoví odborník nejprve model s ohledem na jeho budoucí využití.

Přestože se postupy výroby výrazně neliší, jejich budoucí tvar s sebou přece jen přináší různé druhy opracování. S ohledem na druh nože, tedy jestli bude sloužit k loveckým, bojovým či jiným účelům, se pak také vybírá materiál pro jeho zhotovení, především pak druh oceli.

Kvalita provedení je odvislá, tak jako u všech řemeslných výrobků, od zkušeností odborníka. Svěřte tedy výrobu svého osobního nože těm nejlepším mistrům. Dá se říct, že to není težký úkol, neb kvalitních řemeslníků je u nás v Česku stále ještě dost. Tak si jich važme.