Lichva, úroky, směnky aneb na skok do středověku

front.post
front.public: 09. 02. 2020
000-obnoveny-obnoveny

Málokdo tuší, že se peníze, ve své pravé síle, projevily až o několik tisíc let později od doby, kdy byly raženy první mince. Archeologické nálezy dokládají existenci mincí víc jak 4 500 let zpět, zatímco u nás se naplno rozšířily teprve během středověku.


 


Rádi nakupujete? Také první české tržnice pocházejí z tohoto období a s nimi i řada vzácných artefaktů z odpadních stok, do kterých středověcí měšťané odhazovali staré harampádí.


Z ekonomického hlediska jsou peníze prostředkem nepřímé směny, který může mít podobu jak komoditních peněz, tedy drahých kovů, tak mincí a bankovek. Pravdou ale je, že se až do období vrcholného, resp. rozvinutého středověku, tedy mezi 11. – 14. stoletím, platilo výhradně penězi komoditními a bankovky či mince vešly ve známost až se vznikem finančnictví, které bylo téměř od prvopočátku provázeno lichvou, směnkami, úroky a nekalými praktikami, jak je známe dnes.


Také obchod získal v té době zcela nový rozměr. Dříve byl výhradně dálkový, kdy k nám z cizokrajných zemí vozili obchodníci drahé látky, keramiku a koření. V období vrcholného středověku však začala vznikat tržiště, včetně Koňského trhu, v současnosti známého jako Václavské náměstí nebo Karlova náměstí, největšího náměstí v České republice, dříve pojmenovaného Dobytčí trh, jehož poutavý videmapping je od 2. prosince ke zhlédnutí prostřednictvím expozice Muzea hlavního města Prahy, která nese název Praha Karla IV. – středověké město. A že to nebyla tržiště ledasjaká, dokládá i fakt, že už tehdy existovalo na 225 specializovaných řemesel sdružených v ceších, a tak byl život tehdejších měšťanů opravdu pestrý.


Tehdejší měšťanské domy charakterizovala výrazná průčelí a označení formou štítu nebo jiného znamení. Čísla popisná totiž ještě neexistovala. Domy neměly kanalizace, pouze odpadní stoky a střechy byly povětšinou ze šindelí. Právě to mělo za následek velmi časté požáry a epidemie, z nichž ta největší – morová, se jako zázrakem českým zemím vyhla a zatímco Evropa přišla o skoro 1/3 obyvatel, České království zůstalo uchráněno. Na druhou stranu, právě díky odpadním jímkám máme dnes k dispozici řadu cenných archeologických nálezů, které tam středověcí obyvatelé házeli coby nepotřebné harampádí. Ty a mnohé další historické předměty jsou k vidění v domě U Zlatého prstenu v již zmíněné expozici.