Strunal

front.post
front.public: 21. 11. 2019
000

Společnost Strunal je výrobcem strunových nástrojů s dlouholetou tradicí. Jde o ryze Českou společnost se sídlem v Lubech.Dnes Strunal ročně vyrobí zhruba 17 000 kytar různých modelů a velikostí, přibližně 4 000 houslí, téměř 500 viol, asi 1 000 kontrabasů a viloncell a přes 2 000 smyčců a dalších doplňků hudebních nástrojů.  


Historie výroby strunných nástrojů na Lubsku sahá asi až do 2. poloviny 16. století. Okolo roku 1921 bylo v závodech zaměstnáno okolo 4 000 lidí, bohužel kvůli oběma světovým válkám výroba hudebních nástrojů musela ustoupit výrobě zbraní a zbrojnímu průmyslu. Po roce 1950 došlo ke znárodnění průmyslu hudby a vznikl národní podnik jmenovaný Cremona, kterému se krátce poté podařilo upevnit pozici na zahraničních trzích. Kapacitou prostory nedostačují a proto je potřeba vystavit nový závod pro už tehdejší společnost Cremona Strunal s.r.o., která od roku 1967 vystupuje již jako Strunal a až do současné doby vyrábí hudební nástroje.  


 


Strunal se dnes zabývá výrobou a prodejem strunných hudebních nástrojů. Její sortiment tvoří housle, violy, viloncelly, kytary, kontrabasy a strunné příslušenství – smyčce a struny. V současné době zde pracuje asi 100 pracovníků.   Společnost vystupuje nejen na českém trhu, ale podařilo se jí expandovat a vyvážet své výrobky do 52 zemí světa. Značně tak uspokojuje hudební průmysl. Asi 95% české produkce je určena pro vývoz do zahraničí, zejména pak pro země USA, Kanadu, Rusko, Japonsko a Mexiko. Zákazníky Strunal nachází také v orientálních zemí – Súdán, Omán, Irán nebo Libanon.  


 


Nástroje vyrobené společností Strunal nacházejí uplatnění také u českých hudebních umělců. Popularitu našly u Václava Hudečka a Jakuba Třasáka. Kytary doporučují studentům hudební mistři profesor Jiří Jirmal a kytarový virtuos a skladatel Štěpán Rak, zatímco housle jsou doporučovány koncertním mistrem Jaroslavem Svěceným.  


 


Jak cituje profesor Jiří Jirmal: „...Kytara TOP 770 je nová klasická koncertní kytara vyrobená ve společnosti Strunal. Nástroj kombinuje excelentní design a výborné zpracování. Tento nástroj splňuje požadavky pokročilých a profesionálních hudebníků. Je to skvělá kytara, která zastává výjimečné postavení ve své kategorii."   Společnost Strunal je nakloněna osobním prohlídkám a zve všechny příznivce hudebních nástrojů k osobní prohlídce v Lubech.