Nejznámější hodiny v Čechách

front.post
front.public: 20. 04. 2015
time02
Orloj jsou zcela jistě nejznámější a nejslavnější hodiny u nás. Letos oslaví šest set let čtyři let a tak nyní přinášíme něco z jeho historie. Vůbec první zmínka a ještě k tomu jen písemná spadá do roku 1410, tudíž do patnáctého století. Podle této písemnosti orloj sestavil jakýsi Mikuláš z Kadaně, což byl hodinář.

 

Začal mechanickým hodinovým strojem a astronomickým číselníkem, což byli úplně první části sestavujícího se orloje. O šedesát pět let později v roce 1475 začal mít orloj, tedy jeho správu na starosti mistr Hanuš, který ho dvacet dva let upravoval. O mistru Hanušovi se dlouho spekulovalo jako o stvořiteli orloje, ale nebyla to pravda. Po mistru Hanušovi přišel ke správě orloje Jan Táborský, který ho též upravoval.

 

Zhruba v osmnáctém století začal zájem lidí o orloj jako takový uvadat. V tom důsledku začal také chátrat a ozývaly se hlasy, že by měl být zlikvidován. Ozývalo se to především z pražské radnice, ale profesor z Karlovy univerzity, Antonín Strnad, dokázal vedení Prahy umluvit, aby orloj nechali stát a posléze se začal opravovat, zásluhu na tom měl Šimon Ladsperger, což byl další hodinář, který výrazně změnil charakter orloje, když do něj umístil sošky svatých apoštolů. Tohle všechno se dělo na konci osmnáctého století.

 

Druhá polovina devatenáctého století přinesla další zásadní změny. Kromě jiného orloj získal ozvučeného kohouta, ale také byly vylepšeny astronomické funkce. Ke konci druhé světové války byl orloj poškozen po střelbě, ale také i po požáru radnice. Zničený byl v podstatě kompletně celý i se sochami apoštolů. Kompletní opravu provedli v té době bratři Vesečtí. Zatím poslední renovace proběhla před devíti lety. Nyní si povíme, jací apoštolové jsou na orloji. Tak na levé straně to jsou – Svatý Jakub mladší neboli Alfeův, Svatý Ondřej, Svatý Tadeáš, Svatý Tomáš, Svatý Jan Evangelista a Svatý Barnabáš. Na pravé straně trůní Svatý Petr, Svatý Matěj, Svatý Filip, Svatý Pavel z Tarsu, Svatý Šimon Kananejský a Svatý Bartoloměj.

 

Kromě svatých apoštolů a kohouta, jsou na Staroměstském orloji přítomné i další sochy – Kamenný anděl, Marnivec, Lakomec, Smrtka, Turek, Filozof, Archanděl, Hvězdář, Kronikář. Co se týká osobností, které jsou nějakým způsobem spojeny s orlojem, tak můžeme jmenovat slavného spisovatele Aloise Jiráska, který ve svém díle Staré pověsti české sepsal příběh o vzniku orloje, který ovlivnil mnoho lidí. I proslulý malíř Josef Mánes se též podílel na vzniku orloje tak, jak ho známe dnes. Známý sochař, stavitel, řezbář a kameník Petr Parléř měl zase na starosti kamenickou výzdobu této památky.

Foto © Depositphotos.com/axellauer