Sport vyšší třídy

front.post
front.public: 14. 01. 2022
time01

Kdo se věnuje parkuru, tak vám zcela jistě odpřísáhne, že je to jedna z nejtěžších disciplín vůbec, už minimálně z toho titulu, že se nespoléháte jen sami na sebe, ale je to o spolupráci s vaším partnerem, kterým je v tomto případě kůň. Vezmeme to pěkně od začátku, protože je to poměrně náročné.   P


ůvodně tento náročný sport vznikl díky důstojníkům anglické kavalerie, kteří skákání přes překážky považovali za vynikající trénink pro jejich náročná povolání. Parkurové soutěže jsou k vidění i na olympijských hrách, a to už od roku 1900, přičemž do roku 1945 se jednalo o sport výlučně jenom pro armádu a její jezdce. Letos je tomu čtyřicet let, co závodí muži a ženy dohromady.  


Parkur má ve svém repertoáru tři disciplíny – skákání, běh a drezura. Pokud se budeme bavit o skákání, tak principem je, aby jezdec s koníkem projeli pokud možno trať s překážkami bez jediné chyby a k tomu ještě v co nejkratším čase. Drezura je pro změnu založena na stylu spolupráce, protože zde musí oba dva ukázat, že si navzájem důvěřují. U drezury se dokonce prokázalo týrání zvířat, čili byla nastolena opatření, aby k tomu nedocházelo. Stupně obtížnosti jsou poměrně složité na zapamatování, jedná se o kategorie od ZZ až po T***. Závisí to i na velikosti překážek.  


Nejmenší výška je osmdesát centimetrů, největší pak sto padesát pět. Kromě maximální délky a počtu skoků a kombinací, je předepsané i tempo. Pokud jsou dva závodníci s koňmi na stejném výsledku, přichází k rozeskakování. Parkur je navíc součástí tzv. military, což je všestrannost. Navíc musí závodník i zvíře splnit ještě další podmínku a tou je vybavení. To můžete vidět i na soutěžích, že jezdci mají slušivé sáčka, přilbu, boty, prostě všechno ladí se vším a i koně jsou vybaveni různými doplňky, můžeme například zmínit kamaše, které jsou speciálně vyrobené právě pro koně a používají se také z toho důvodu, aby se koník nezranil.  


Zakázané jsou například pomocné otěže a podobné věci. Pochopitelně jako v každém závodě, tak i zde jsou na programu tzv. penalizace neboli tresty, za různé prohřešky podle pravidel. Tak je to například za neposlušnost, když zvíře nechce přeskočit překážku, vrací se a tak podobně. Pak je to ještě shození překážky, překročení stanoveného času, ale jsou tu možná i vyloučení za pády koně, jezdce či obou nebo za překročení přípustného času. Co se týká soutěží, tak těch je šest druhů. Čeští parkuroví jezdci bývají na závodech poměrně často úspěšní.


Foto © Depositphotos.com/Azaliya