Svaté místo Jeruzalém

front.post
front.public: 15. 07. 2022
time02

Na celém světě je snad jen jediné místo, kde se střetávají náboženství a kultura v té nejkoncentrovanější podobě. Je to biblické město Jeruzalém. Zatím co v jiných částech světa se křesťanství, islám a judaismus jen těžko snášejí, Jeruzalém je považován každým z těchto monoteistických náboženství za Svaté město s nejstaršími historickými kořeny na světě.


Město je rozděleno na čtyři části, židovskou, křesťanskou, arménskou a muslimskou a každá z nich je soustředěna kolem určité historické památky. V roce 2012 navštívil město rekordní počet turistů, kteří sem cestovali většinou z náboženských důvodů nebo proto, že si sami chtěli sáhnout na živoucí historii světa. Bouřlivá cesta tisíciletími zanechala na městu své nesmazatelné stopy vítězství i porážek, slávy i ponížení, každý národ, který tudy během tisícíletí prošel zde zanechal svůj typický podpis.


Samotný Jeruzalém je obklopen hradbami, za kterými žije na 700 000 obyvatel. Turisté, kteří na ně vystoupí jsou odměněni úchvatnými panoramaty. Ve východní části města najdeme proslulou "Zeď nářků", což je vlastně poslední zachovaný zbytek posvátného židovského chrámu, který byl v průběhu dějin několikrát rozbořen. Název vznikl právě podle toho, že Židé zde svůj zničený chrám oplakávali. Dominantou města je zlatá kupole největšího muslimského chrámu ve městě a třetího největšího chrámu na světě, Omaroy mešity neboli Skalního chrámu. Mešit, kostelů, chrámů a dalších církevních staveb a památek zde ale najdeme nepočítaně a každá má svůj vlastní příběh. Názvy jako Golgota, Svatý hrob, Zion, Olivetská hora, Gethsemantská zahrada nebo Davidova hrobka jsou dobře známé na celém světě. Asi nejsilnějším zážitkem, který si nikdo nenechá ujít je návštěva Chrámu Božího hrobu.


Pokud nebudete líní vstát časně, budete mít příležitost nasávat atmosféru této nejvýznamnější církevní památky v relativní samotě. Později je svaté místo nepřetržitě zaplaveno davy turistů. Nejvýstavnější a nejbohatší část města je právě ona židovská. Žije rušným životem, uličky jsou plné malých obchůdků, kaváren, tržišť a bister.   Pokud přijedete i s dětmi, nezapomeňte navštívit Biblickou ZOO, která je jediná svého druhu na světě. Její vznik byl inspirován příběhem o Noemovi a zvířatech zachráněných před potopou na jeho arše. V nové části Jeruzaléma najdeme výstavné, moderní budovy evropského stylu, uprostřed Starého města turisté jistě neminou hlučný bazar přeplněný suvenýry a rukodělnými výrobky místních řemeslníků.


Ostatně obchodní zdatnost místních prodejců je známa dostatečně, stejně jako v každém turisty vyhledávaném místě, ale ne vždy se můžete spolehnout na jejich poctivost. Výhodou je velmi dobře propracovaná informační síť, která začíná již na hotelu, kde jsou informační letáky o památkách, zajímavostech a konaných či připravovaných akcích na každém kroku. O Jeruzalému by se dalo psát donekonečna a stále bychom objevovali něco nového. Komu se podaří se sem podívat, bude to pro něj zážitek na celý život, na který nikdy nezapomene.  


Foto © Depositphotos.com/kobbydagan